Styczeń 20th, 2016

Turniej K1

TURNIEJ SPARINGOWY W FORMULE K-1 PFKK

TULISZKÓW 7.02.2016

O R G A N I Z A T O R:

*   Klub Sportów i Sztuk Walk w Turku

*   Polska Federacja Kyokushin Karate

*   Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie

TERMIN  I  MIEJSCE:

*   7 luty 2016 roku

*   Hala Sportowa 62-740 Tuliszków, ul. Nortowska 1

http://www.kyokushinkan.pl/index.php/wydarzenie/events/turniej-k-1-pfkk.html